Iznajmljivanje mašina za sušenje vlage

Mašine za sušenje vlage su neophodna pomoć na gradilištima, ali i u slučajevima kada su zidovi oštećeni vodom (poplave) ili imate problem sa vlagom u zidovima prostora koji se ne greju tokom zime. Iznajmljivanje mašine za sušenje vlage može rešiti sve nabrojane probleme.

Gde se koristi mašina za sušenje vlage?

Mašine za sušenje vlage se koriste na gradilištima, tokom izgradnje objekata, kako bi ubrzale proces sušenja građevinskih materijala i skratili vreme čekanja. Naročito su korisne tokom jesenjih i zimskih meseci, kada su atmosferske padavine češće, a vlaga u vazduhu veća.

Iznajmljivanje mašine za sušenje vlage može biti korisno i za molere, jer ubrzava proces sušenja boja i obezbeđuje glatku i kvalitetnu završnu obradu, bez pukotina i mehurića.

Odvlaživač ili mašina za sušenje vlage je korisna i u velikim objektima, kao što su supermarketi, skladišta, ugostiteljski objekti, perionice, zatvoreni bazeni i td.

Iznajmljivanje mašine za sušenje vlage odlično je rešenje u slučajvima oštećenja zidova izazvanih vodom, kada curenje cevi ili poplave nanesu štetu prostorima velike kvadrature.

ZIDATE ZGRADU, KUĆU, PROSTORIJU I POTREBNO VAM JE BRZO SUŠENJE

Kontaktirajte nas

Kako radi mašina za sušenje vlage?

Odvlaživač vazduha je mašina koja kontroliše vlažnost u prostoru tako što izvlači vlagu iz vazduha. Ekstrakcija, kondenzacija i zadržavanje ovog viška vode je dizajnirana da spreči vlagu, rast buđi i neželjenu kondenzaciju u praktično bilo kom okruženju, ali za velike komercijalne i industrijske prostore, potreban je najam profesionalnih mašina za sušenje vlage, kako bi se obezbedila efikasna kontrola vlažnosti.

Mašina za sušenje vlage funkcioniše tako što uvlači vlažan vazduh kroz kalemove koji sadrže rashladno sredstvo, kako bi ga kondenzovali i sakupljali vodu u rezervoaru za skladištenje. Zatim se vazduh bez vlage ponovo zagreva i pumpa nazad u prostoriju kao suvi vazduh, smanjujući relativnu vlažnost u atmosferi.

Prednosti mašine za sušenje vlage

Iznajmljivanje mašine za sušenje vlage je finansijski i energetski efikasan način da zaštitite prostor od štetnih efekata vlage:

  • U kratkom vremenskom periodu* izvlači vlagu iz zidova
  • Omogućava nesmetane i kontinuirane radove u građevinarstvu, bez dugih perioda čekanja na sušenje zidova.
  • Vrši sušenje vlage čak i pri niskim spoljnim temperaturama.
  • Nije neophodan nadzor – mašina za sušenje vlage se automatski gasi kada se rezervoar za vodu napuni do maksimuma.
  • Mašina je mobilna – možete je lako premeštati iz jedne u drugu prostoriju, u skladu sa vašim potrebama sušenja.
  • Može da smanji simptome alergija uzrokovanih vlagom u životnom prostoru
  • Pomaže u kontroli astme.
  • Stvara zdravo životno i radno okruženje.
  •  

*Zavisno od veličine prostorije koja se tretira.

Koji model mašine za iznajmljivanje vlage se iznajmljuje?

Mašina za sušenje vlage Trotec TTK 170 S je opremljena profesionalnim sistemom za automatsko odmrzavanje na temperaturama ispod 11 stepeni. Odvlažuje prostorije veličine do 180 m², sa performansama odvlaživanja do 50 litara za 24 sata.

Efikasno vrši sušenje vlage čak i pri niskim spoljnim temperaturama.

Ovaj građevinski odvlaživač visokih performansi je kontrolisan higrostatom. Željeni nivo vlažnosti se može unapred izabrati između 32% i 100% relativne vlažnosti pomoću praktičnog okretnog prekidača. Štaviše, generiše zapreminu vazduha od 580 kubnih metara na sat.

Zahvaljujući stabilnoj konstrukciji nosača i velikim radnim kolima možete lako i često menjati mesto primene.

Mogućnost povezivanja eksternog odvoda kondenzata sa opcionom kondenzatnom pumpom takođe čini TTK 170 S idealno pogodnim za duže poslove sušenja, npr. za građevinsko sušenje.

U stalnom režimu rada, TTK 170 S odvlažuje vazduh u prostoriji u neprekidnom radu. Zbog toga je prikladan za duže poslove održavanja bez nadzora na suvom i profesionalne aplikacije za sušenje građevina. Indikatorska lampica rezervoara za kondenzat svetli kada je rezervoar za kondenzaciju pun i automatski se isključuje. Kondenzat koji nastaje tokom procesa odvlaživanja treba da se ispusti preko spojnog odvodnog creva, tako da ne morate stalno da praznite rezervoar za vodu.

Prekidač za rad i signalna lampica nivoa punjenja zaštićeni su od prašine i prskane vode zaštitnim poklopcem, a rotacioni prekidač higrostata sa prorezima štiti od nenamernog pogrešnog podešavanja položaja prekidača.