Gde se sve mogu koristiti mašine za isušivanje vlage?

Dehumidifikatori, kondenzacione sušare ili mašine za isušivanje vlage, baš kao što sam naziv kaže, koriste se za redukciju količine vlage u vazduhu. Smanjujući procenat vlage u vazduhu ove mašine isušuju i sve predmete koji se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini.

Zbog brzih efekata rada često se koriste u građevinarstvu, kako bi se betonske konstrukcije što pre isušile i kako bi se građevinski radovi mogli nastaviti. Koristi se za isušivanje vlage iz zidova i betona, podnih slojeva ili podne termoizolacije, isušivanje vlage nakon elementarnih nepogoda (poplava ili velikih kiša), kao i kod nekih specifičnih situacija u kojima je potrebno isušiti vazduh.
Mašine za isušivanje vlage se koriste i u profesionalnim perionicama tepiha i automobila.

Koji je princip rada mašine za isušivanje vlage?

Mašine za isušivanje vlage rade na principu kondenzacije. Poseduju snažan ventilator koji, kada je mašina uključena, uvlači vlažni vazduh. Vazduh prolazi kroz evaporator (isparivač) koji je odgovoran za isušivanje vlage. Evaporator sadrži ugalj, koji ishlađuje vlažni vazduh na temperaturu nižu od tačke kondenzacije. Na ovaj način vlaga se pretvara u vodu koja se skuplja u rezervoaru mašine. Rashlađeni vazduh zatim izlazi istim putem, preko kondenzacionog uglja, gde se zagreva pre nego bude ispušten u spoljašnju sredinu. Temperatura vazduha je nakon zagrevanja za 3 do 5 stepeni viša od ulazne temperature.

Kada je rezervoar pun vode mašina će se automatski isključiti i prestati sa radom, dok rezervoar ponovo ne bude ispražnjen. Postoje modeli dehumidifikatora koji imaju ugrađen odvod, te se odliv vode može regulisati na taj način – odlazi u slivnik i nema potrebe za pražnjenjem posude. Ako posedujete mašinu sa rezervoarom, mašina će vas obavestiti kada je vreme za pražnjenje rezervoara ili to samoinicijativno možete učiniti na svakih 8 do 12h rada mašine – zavisno od kapaciteta spremnika.

Mašine za isušivanje vlage su opremljene higrostatom (koji se još naziva i humidistat). Higrostat je uređaj koji omogućava praćenje i prilagođavanje željene količine vlažnosti u vazduhu. On pomaže da se obnovi ili održi željeni nivo vlažnosti vazduha, vršeći na taj način dvostruku funkciju. Njegov rad je automatski, a brojke se mogu očitati na malom ekranu ovog mernog uređaja.
Kada je postignut željeni nivo vlažnosti, higrostat će automatski isključiti mašinu za isušivanje vlage. Ukoliko se nakon nekog vremena pojavi novi priliv vlage, higrostat će to automatski prepoznati i uključiće mašinu ponovo.

Konstantnim radom, mašina za isušivanje vlage isušuje i vazduh i sve predmete u svojoj blizini. Dehumidifikatori mogu raditi na temperaturnom rasponu od +3 do +32 stepeni Celzijusa.

Koliko je vremena potrebno da se vlaga isuši?

Teško je precizno reći za koliko vremena će mašina za isušivanje vlage završiti svoj posao. To zavisi od brojnih faktora, od kojih su najvažniji količina vlage u vazduhu, temperatura, zapremina prostora, efikasnosti i tipa kondenzacione sušare i novih priliva vlažnosti.

Recimo, ukoliko je u pitanju objekat u izgradnji, a mašina se koristi za isušivanje betona, dok je prisutan stalni priliv vlažnog vazduha spolja tokom zime, za isušivanje će biti potrebno znatno više vremena nego pri toplijim vremenskim uslovima.

Proceniti vreme sušenja je teško, ali okvirno sušenje može potrajati od nekoliko sati do nekoliko dana.

Da li je moguće u brzati proces sušenja?

Proces sušenja može dobiti na efikasnosti ako dehumidifikator stavite u centar prostorije koja se suši. Vazduh treba nesmetano da cirkuliše, stoga stavljanje mašine u jedan ugao prostorije nije poželjno. Prilikom rada mašine vlažnost vazduha treba da bude stabilna, ako je ikako moguće. Stoga, ako je koristite u zatvorenim prostorima nemojte otvarati prozore i provetravati prostorije. To neće pomoći bržem isušivanju, šta više – samo će produžiti vreme rada kondenzacione sušare.

Ako želite da ubrzate proces sušenja možete zagrejati prostoriju koju sušite, ali budite oprezni! Temperatura prostorije i grejnog tela nikako ne treba da prekorače temperaturu rada mašine za isušivanje vlage. Takođe, vodite računa da grejno telo ne bude usmereno ka mašini za isušivanje, već ga udaljite na propisnu udaljenost.

Da li mašine za isušivanje vlage mogu istovremeno sušiti više prostorija?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od dva faktora – veličine prostorija koje se suše i jačine i modela samog uređaja koji koristite. Generalno govoreći, moguće je sušiti više prostorija u isto vreme, ali brže ćete postići željene rezultate ako budete sušili jednu po jednu. Ipak, danas na tržištu postoje mašine za isušivanje vlage koje imaju takve tehničke karakteristike da su u stanju da suše celu stambenu jedinicu odjednom. Prilikom kupovine uređaja raspitajte se o kapacitetima sušenja, shodno vašim potrebama.

Da li mašine za isušivanje vlage zagrevaju prostorije u kojima rade?

Da, mašine za isušivanje vlage mogu znatno povisiti temperaturu prostorije koju isušuju, a to će zavisiti i od temperature i veličine same prostorije. U početku rada vazduh koji mašina ispušta će biti za do 3 stepena Celzijusa topliji nego vazduh prostorije, a pri dugotrajnom radu temperatura ispuštenog vazduha može se povećati za 3 do 8 stepeni.

Optimalna vlažnost vazduha našeg podneblja je od 40 do 50%, iako taj broj može dosegnuti i 65%. Ukoliko imate problem sa vlagom zidova ili preteranom vlažnošću vazduha, mašina za isušivanje vlage, pažljivo odabrana spram vaših potreba, rešiće vaš problem.